Skip to content

The Economics Master’s Student Association is a career and network development focused organization for exclusively economics Master students. Events and lunch meetings (such as information sessions, forums, and professor panels) will be scheduled periodically with a focus on developing career plans while in the program and upon graduation.

Flyer for MSA event, Conversations with Industrial Experts with Economics Background

Upcoming

Conversation with Industry Experts

Guest Speakers:

 • Joshua T. Nwozor- Manager, Technology Assurance at KPMG
 •  Tina Dauphin- Manager, Deal Transformation at PwC

Friday, May 5, 2024, 5:00 – 6:00 pm, 316 Lake Hall

Pizza after the event

If you are a MS in Economics student and interested in signing up:

Instagram https://www.instagram.com/northeasternecon

Economics Master’s Student Association

 • Esther Aladenika 
 • Shuhui An  
 • Rimsha Awan
 • Samuel Yeboah Boateng
 • Maria Cabella 
 • Suraj Chawla
 • Yue Chen
 • Yuxi Chen
 • William Diodato
 • Kalide Endale
 • Yi Fan 
 • Zachary Findling 
 • Ruixin Gao 
 • Xingkai Han
 • Yuling Han
 • Mercy Iyelobu 
 • Yu Ji  
 • Donovan Johnson
 • Punya Kalra
 • Xiaorui Kong
 • Jacob Koski 
 • Roy Lawrence 
 • Anzheng Li
 • Xiaotong Li
 • Xiaoyu Li
 • Anzheng Li
 • Xiaotong Li
 • Xiaoyu Li
 • Jinghui Li 
 • Zhihong Lin
 • Jiaxin Liu
 • Fangjie Liu
 • Lijing Liu 
 • Junjie Mu
 • Max Pan 
 • Abhay Partap Singla
 • Elizabeth Santana 
 • Sravani Saripalli
 • Emma Sharff
 • Yuxin Shi
 • Yuqing Sun
 • Siyan Sun 
 • Yishui Tian 
 • Xianrui Wang
 • Wennan Wang 
 • Yifan Wang  
 • Zuqian Wang 
 • Zheng Wang 
 • Zeyu Wang 
 • Jiabin Wu
 • Jiamin Wu 
 • Ziqin Xiong 
 • Xiaodan Yang
 • Baishan Yao
 • Xiajie (Charlene) Yu 
 • Yichen Zhao
 • Zheng Zhao
 • Yinan Zhao 
 • Derong Zheng 
 • Jixing (Harry) Zheng
 • Yuji Zhong 
 • Tianjiayi Zhu  
 •  Rohma Zubair  

2022-2023 Past Events

MSA Student Leadership team 2022-2023

Past Events